สายไฟ FD-0.6/1 KV-CV ยี่ห้อ Thai Yazaki

สายไฟ FD-0.6/1 KV-CV ยี่ห้อ Thai Yazaki