สายไฟ IEC 01 (THW) บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
– แกนเดียว
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 11 เล่ม 3-2553 / TIS.11 PART 3-2553)