สายไฟ NYY-G บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรด์
– หลายแกน
– มีสายดิน
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 11 เล่ม 101 -2553 / TIS.11 PART 101 -2553)