สายไฟ THW-A บางกอกเคเบิ้ล

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายไฟฟ้า อลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
– แกนเดียว
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 750 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 293-2541,ตารางที่ 1)