สายไฟ VAF บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายแบน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 11 เล่ม 101 -2553 / TIS.11 PART 101 -2553)