สายไฟ VAF-G ยี่ห้อ Thai Yazaki

สายไฟ VAF-G ยี่ห้อ Thai Yazaki