สายไฟ VCT บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส