สาย IEC 06 (VSF) บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก.11 เล่ม 3-2553/TIS. 11 PART 3-2553)