สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา TOA Universal Undercoat (G1600) (ถัง)