สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา TOA Universal Undercoat (G1600) (แกลลอน)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ป้องกันเชื้อราจากใต้ฟิล์มสี ช่วยประหยัดสีทับหน้า เสริมการยึดเกาะ ทาง่าย แห้งเร็ว