หลังคาเฌอร่า (SHERA) แป้นเกล็ดเฌอร่า รุ่นดินขอ ลายสัก สีสักทรายทอง

ทางเลือกใหม่ของวัสดุมุงหลังคา ด้วยแรงบันดาลใจจากความงามของหลังคาปีกไม้ผสมผสานกับรูปลักษณ์และสีสันเฉกเช่นไม้ธรรมชาติ ทนทานทุกสภาวะอากาศ อายุการใช้งานนาน หลังคาปีกไม้เฌอร่าจึงเหมาะสมสำหรับการใช้งานหลังคารูปแบบต่างๆ