อิฐมวลเบา DURA (7.5 cm)

อิฐมวลเบา DURA ขนาด 7.5x60x20 cm
ปริมาณการใช้งาน 8.33 ก้อน/ตร.ม.
น้ำหนัก 6.8 กก./ก้อน