อุปกรณ์ห้องน้ำ MARVEL โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น (สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ) MCM009A

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น (สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ)

Toilet Two-Pieces (for Disable) รุ่น MCM009A

ขนาด 436x768x672 มม. ระยะท่อลงพื้น 300 มม.