เหล็กแบน Steel Flat Bar

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กแบน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ตัดสลิตได้ขนาด และมีความหนาเท่ากันทั้งเส้น