เหล็กแผ่นขาว / เหล็กแผ่นรีดเย็น

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีความหนาตั้งแต่ 0.1 –3.2 มม.หรือภาษาตลาดเรียกว่า “เหล็กแผ่นขาว”
เพราะเป็นผิวที่ไม่มีสนิมร้อนเหมือนเหล็กแผ่นรีดร้อน