เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นดำ ทุกขนาด ราคาโครงการ

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กแผ่นดำ หรือที่เรียกว่า Steel Plate เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น
เหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา