เหล็กแผ่นลายราคาโรงงาน ราคาโครงการ

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กแผ่นลาย หรือที่เรียกว่า Checkered Plate เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น ลักษณะนั้น
มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขัง