เหล็กไอบีม (I-BEAM)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กไอบีม (I – BEAM) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาตรฐาน มอก.
หรือ TIS 1227-1996 มองจากหน้าตัด เหล็กจะเป็นรูปตัวไอ มีขนาดด้านกว้างและด้านยาวไม่เท่ากัน
ปีกเหล็กจะหนาขึ้นที่โคนปีก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะกับงานเครื่องจักร รางเครน
งานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน อาคารสูง เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า

สอบถามหรือสั่งซื้อผ่าน LINE@