แผ่นพื้น ราคาโครงการ

แผ่นพื้น ราคาโครงการ
เป็นฐานที่แข็งแกร่งให้งานก่อสร้าง