ไม้ยางก่อสร้าง

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

สำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง แต่จะด้อยกว่าไม้ยางแท้