ไม้ยางมาเลย์

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง
แต่คุณภาพดีกว่าไม้ยางก่อสร้าง