ไม้เต็ง ไม้แบบก่อสร้าง ราคาถูก

คุณสมบัติ : มีสีน้ำตาลแก่แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบ เหนียวแข็งแรง และทนทานมาก