สีรองพื้นอีลาสโตเมอริค เบเยอร์คูล รูฟ เบอร์ Beger Cool Roof primer #8000

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
สีรองพื้นหลังคา ผลิตจากอะคริลิกเรซิ่นพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ
ช่วยป้องกันและลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ผนัง