สายไฟ THW 2.5×100 เมตร ยี่ห้อ THAI YAZAKI สีแดง

THAI YAZAKI สายไฟ THW 2.5×100 เมตร สีแดง