Tag Archives: ขายเหล็ก

เหล็กโรงเล็ก vs เหล็กโรงใหญ่

เหล็กโรงเล็ก vs เหล็กโรงใหญ่ สำหรับคนไม่มีเวลาอ่าน เหล็กเบา เหล็กไม่เต็ม หรือ เหล็กโรงเล็ก ซึ่งก็คือเหล็กแบบเดียวกันที่เขาใช้เรียกกันสำหรับเหล็กเส้น หรือ เหล็กรูปพรรณ ที่ผลิตไม่ได้ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตอุสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งมีความผิดทางกฏหมาย เหล็กเต็ม หรือเหล็กโรงใหญ่ ก็คือ เหล็กเส้นหรือเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพสูง มีกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้น้ำหนักและขนาดตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสหกรรม (สมอ.) กำหนดไว้  วิธีการตรวจสอบว่าเป็นเหล็กเต็มหรือไม่ มีวิธีง่าย ๆ 2 วิธีมาแนะนำ 1. การสังเกตเบื้องต้นด้วยตาเปล่า : ทำการตรวจสอบโดยการสังเกตขนาดหน้าตัดหรือเส้นผ่านศูนยก์กลางของเหล็ก ซึ่งต้องเท่ากันตลอดทั้งท่อน สภาพดีไม่มีตำหนิ และ มีเอกสารรองรับ 2. การชั่งน้ำหนัก : ทำการตรวจสอบด้วยการตัดเหล็กที่ความยาว 1 เมตร แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักเหล็กที่ทางมาตรฐานอุตสหกรรมการผลิต (มอก.) ระบุไว้ ————————————————————————————————————————————————————- ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเส้นจำนวนมาก ซึ่งเหล็กเส้นนั้นก็มีคุณภาพหลายเกรด ตามชั้นคุณภาพที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากัน นั่นก็คือ SD30 SD40 SD50 แล้ว พี่ ๆ […]