Tag Archives: คอนกรีตราคา

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จมีหลายประเภท เราควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทในการใช้งาน ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีควรที่จะมีการใช้สัดส่วนที่เหมาะสม มีการควบคุมการทำคออนกรีต ตั้งแต่การชั่งตวง การผสม การเท การแต่งผิว การบ่ม ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จ ความมีคุณสมบัติที่ดีทั้งในสภาพที่เหลวและในสภาพที่แข็งตัวแล้ว คอนกรีตผสมเสร็จมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบใช้งานทั่วไป แบบที่ทนทานกับการใช้งานหนักๆ และแบบพิเศษเฉพาะทางจริง ๆ หากมีการแบ่งประเภทคอนกรีตตามการใช้งาน เราสามารถแบ่งได้ดังนี้   คอนกรีตมาตรฐาน คือคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปเช่น เสา คาน ฐานราก เป็นต้น   คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความทึบน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้ยากหรืออัตราการไหลผ่านของน้ำเป็นไปได้ช้า เหมาะสำหรับงาน สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน คอนกรีตสี เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ นิยมใช้เป็นคอนกรีตเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทางเท้า ลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีปริมาณช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นลานจอดรถ […]

การเทคอนกรีตทับหน้า และขั้นตอนการเทคอนกรีตทับหน้าแบบเชื่อมประสาน

blog-การเทคอนกรีตทับหน้า

การเทคอนกรีตทับหน้า คือการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ โดยมักใช้ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตเดิมที่มีความเสียหายหรือสึกกร่อน หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น