Tag Archives: คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จมีหลายประเภท เราควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทในการใช้งาน ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีควรที่จะมีการใช้สัดส่วนที่เหมาะสม มีการควบคุมการทำคออนกรีต ตั้งแต่การชั่งตวง การผสม การเท การแต่งผิว การบ่ม ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จ ความมีคุณสมบัติที่ดีทั้งในสภาพที่เหลวและในสภาพที่แข็งตัวแล้ว คอนกรีตผสมเสร็จมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบใช้งานทั่วไป แบบที่ทนทานกับการใช้งานหนักๆ และแบบพิเศษเฉพาะทางจริง ๆ หากมีการแบ่งประเภทคอนกรีตตามการใช้งาน เราสามารถแบ่งได้ดังนี้   คอนกรีตมาตรฐาน คือคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปเช่น เสา คาน ฐานราก เป็นต้น   คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความทึบน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้ยากหรืออัตราการไหลผ่านของน้ำเป็นไปได้ช้า เหมาะสำหรับงาน สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน คอนกรีตสี เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ นิยมใช้เป็นคอนกรีตเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทางเท้า ลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีปริมาณช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นลานจอดรถ […]

รู้จัก ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับผู้รับเหมาและพี่ๆ ฝ่ายจัดซื้อคงจะรู้จักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมแรงอีกรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักด้วยการใช้เหล็กเข้ามาช่วย โดยเหล็กที่นิยมใช้จะเป็นเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-25 มิลลิเมตร หรือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร ซึ่งขนาดและวิธีการผูกเหล็กก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานว่าต้องการใช้ เมื่อเหล็กและคอนกรีตถูกมาใช้งานร่วมกันจะเกิดการถ่ายเทภายในระหว่างคอนกรีตและเหล็ก ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงของวัสดุโดยรวมให้มากขึ้น โดยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้งานได้ทุกส่วนตั้งแต่โครงสร้าง ปล่องลิฟต์ บันได พื้น ผนัง หรือแม้กระทั่งหลังคา

การเทคอนกรีตทับหน้า และขั้นตอนการเทคอนกรีตทับหน้าแบบเชื่อมประสาน

blog-การเทคอนกรีตทับหน้า

การเทคอนกรีตทับหน้า คือการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ โดยมักใช้ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตเดิมที่มีความเสียหายหรือสึกกร่อน หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น

คอนกรีตผสมเสร็จ คืออะไร

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสม ได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อนำมาผสมกันจะเป็นสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นก็จะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น