Tag Archives: จัดซื้อ

กลยุทธ์จัดซื้อกับหลัก 7R’s หัวใจของการจัดซื้อ เพื่อธุรกิจรับเหมาที่แข็งแกร่ง

หัวใจของงานจัดซื้อ 7R’s

เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา POJJAMAN2 โปรแกรมในเครือ บิลค์ วัน กรุ๊ป  ได้จัดอบรม “กลยุทธ์จัดซื้อ เพื่อความแข็งแกร่งของธุรกิจรับเหมา” ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ศุภโชค โชติสถิตกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดซื้อกับลูกค้าของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป รวมถึงลูกค้าของ YELLO ที่มาร่วมงานด้วยเช่นกัน