Tag Archives: ราคาคอนกรีต

สำรวจราคาคอนกรีต 240 ksc กทมฯ ปริมณฑล 2019 ครึ่งปีแรก

สำรวจราคาคอนกรีต 240 ksc กทมฯ ปริมณฑล 2019 ครึ่งปีแรก สวัสดีจ้าพี่ๆ ผู้รับเหมา และจัดซื้อทุกท่าน วันนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้างนำข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ มาให้พี่ๆ ทุกคน ซึ่งเป็นแรงอัด 240 ksc (Cube) เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ และวิเคาะห์ราคาคอนกรีต เพราะว่าคอนกรีตผสมเสร็จเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญสำหรับงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานรากฐาน จนไปถึงการก่อสร้างอาคารสูง โดยครั้งนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้าง ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก BigData ของ BUILK.com โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างที่มีจำนวนผู้ใช้กว่า 50,000 รายทั่วประเทศ  สนใจใช้งาน BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ได้ฟรี ที่  >>  www.builk.com ปกติวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตผสมเสร็จนั้น ผู้ขาย หรือ แพล้นปูน จะกำหนดราคาขายแต่ละพื้นที่ โดยอาจจะประเมิณราคาจากระยะทางของไซด์งานที่ห่างจากแพล้น ซึ่งมีราคามากน้อยต่างกัน และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น กำลังอัด (cube หรือ […]

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน

คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จมีหลายประเภท เราควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทในการใช้งาน ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีควรที่จะมีการใช้สัดส่วนที่เหมาะสม มีการควบคุมการทำคออนกรีต ตั้งแต่การชั่งตวง การผสม การเท การแต่งผิว การบ่ม ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จ ความมีคุณสมบัติที่ดีทั้งในสภาพที่เหลวและในสภาพที่แข็งตัวแล้ว คอนกรีตผสมเสร็จมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบใช้งานทั่วไป แบบที่ทนทานกับการใช้งานหนักๆ และแบบพิเศษเฉพาะทางจริง ๆ หากมีการแบ่งประเภทคอนกรีตตามการใช้งาน เราสามารถแบ่งได้ดังนี้   คอนกรีตมาตรฐาน คือคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปเช่น เสา คาน ฐานราก เป็นต้น   คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความทึบน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้ยากหรืออัตราการไหลผ่านของน้ำเป็นไปได้ช้า เหมาะสำหรับงาน สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน คอนกรีตสี เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ นิยมใช้เป็นคอนกรีตเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทางเท้า ลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีปริมาณช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นลานจอดรถ […]

การเทคอนกรีตทับหน้า และขั้นตอนการเทคอนกรีตทับหน้าแบบเชื่อมประสาน

blog-การเทคอนกรีตทับหน้า

การเทคอนกรีตทับหน้า คือการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ โดยมักใช้ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตเดิมที่มีความเสียหายหรือสึกกร่อน หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น