Tag Archives: ราคาเหล็กเส้น

5 สถานการณ์ ราคาเหล็ก ที่น่าจับตามอง 2565
 5 สถานการณ์ ราคาเหล็ก ที่น่าจับตามอง 2565ราคาเหล็ก ในช่วงนี้ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ากำลังเป็นที่น่าจับมองว่าจะมีแนวโน้มอย่างไร เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เนืองด้วยการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของทางภาคหลังในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีนที่มีการใช้สินค้าเหล็กเป็นปริมาณมาก รวมถึงการควบคุมการผลิตของทางภาครัฐประเทศจีน ทำให้โรงงานเหล็กหลาย ๆ ที่ปิดตัวลง และมีการส่งออกสินค้าเหล็กที่น้อยลง ส่งผลให้เหล็กในประเทศไทยที่นำเข้ามาจากจีนนั้นน้อยลงตามไปด้วย รวมถึงสถานการณ์ต่าง [อ่านต่อ]