Tag Archives: สุขภัณฑ์ราคาโรงงาน

ห้องน้ำผู้สูงอายุ
การออกแบบห้องน้ำ สำหรับที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

หลายคนคงจะได้ยินเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ที่เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในปี พ.ศ. 2561มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็กคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1ใน 5 ของประชากรทั้งหมด จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชีย มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่หลายคนต่างตระหนักถึง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้สำหรับสร้างบ้านและอาคารอีกด้วย [อ่านต่อ]