Tag Archives: เรดี้มิกซ์

สรุป “ราคาคอนกรีต” ภาคกลาง (ครึ่งปีแรก)

หากพูดถึงเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จ พวกเราชาวก่อสร้างต่างทราบกันดีว่าเป็นส่วนสำคัญในงานก่อสร้างแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นกันอยู่ในทุก ๆ วัน และแต่ละโครงการก่อไม่ได้ใช้คอนกรีตปริมาณน้อย ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขยายพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากอย่างภาคกลาง ซึ่งเจ้าคอนกรีตนี้เองก็ถือเป็นต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มองข้ามไม่ได้เลย บทความนี้ทางทีมงาน YELLO วัสดุก่อสร้างได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ “ราคาคอนกรีต” [อ่านต่อ]