Tag Archives: เหล็กกล่อง

ตอนที่ 2 : ถึงเมืองไทยจะร้อน แต่…แต่เหล็กรูปพรรณขึ้นรูป “เย็น”

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น คืออะไร?     เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold formed structural steel) คือ เหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกระบวนกรรมวิธีผลิตการขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีรูปทรงเป็นแผ่นในอุณภูมิระดับปกติ โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสีนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน (Coil Steel) และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเสาและโครงหลังคา รูปทรงของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่เห็นได้ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง เหล็กรางพับ (COLD FORMED CHANNEL)     เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรางพับ ส่วนใหญ่ใช้กับงานโครงสร้างบ้านอาคาร หลังคาตามโรงงาน หรืองานบันได มีขนาดหน้าตัดเป็นรูปคล้ายตัวยู (U) เหล็กฉากพับ (COLD FORMED CHANNEL)     เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉากพับ จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น ที่มีรูปทรงคล้ายกับเหล็กฉาก นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น หลังคา งานแปโรงงาน และงานก่อสร้างที่ต้องใช้ขนาดเหล็กตามแบบฉากพับ เหล็กกล่องเหลี่ยม (CARBON STEEL RECTANGULAR PIPES) […]

แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง ปี 2561

แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561

สำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมาและพี่ๆ จัดซื้อที่อยากจะทราบแนวโน้มราคาเหล็กกล่องในปี 2561 ซึ่งเป็นราคากลางการประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อและต่อรองกับผู้ขาย โดยเหล็กกล่องนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ