Tag Archives: เหล็กเส้นกลม

รู้จัก ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับผู้รับเหมาและพี่ๆ ฝ่ายจัดซื้อคงจะรู้จักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมแรงอีกรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักด้วยการใช้เหล็กเข้ามาช่วย โดยเหล็กที่นิยมใช้จะเป็นเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-25 มิลลิเมตร หรือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร ซึ่งขนาดและวิธีการผูกเหล็กก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานว่าต้องการใช้ เมื่อเหล็กและคอนกรีตถูกมาใช้งานร่วมกันจะเกิดการถ่ายเทภายในระหว่างคอนกรีตและเหล็ก ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงของวัสดุโดยรวมให้มากขึ้น โดยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้งานได้ทุกส่วนตั้งแต่โครงสร้าง ปล่องลิฟต์ บันได พื้น ผนัง หรือแม้กระทั่งหลังคา

เลือกเหล็กให้ถูกต้อง เพื่อบ้านที่แข็งแรง

  โครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก เรียกโดยย่อว่า ค.ส.ล.) เป็นโครงสร้างที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมาช้านาน ซึ่งใช้ “เหล็กเส้น” เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างประเภทนี้ ใช้ทำส่วนต่างๆของบ้าน ได้แก่ เสา คาน พื้น รวมถึงงานผนังก่ออิฐ โดยหน้าที่ของเหล็กเส้นในโครงสร้าง ค.ส.ล. คือการรับแรงดึง ในขณะที่คอนกรีตทำหน้าที่รับแรงอัดหรือแรงกด ซึ่งนอกจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่ต่างกันจะส่งผลเรื่องความสามารถ ในการรับแรงดึงของงานโครงสร้างแล้ว ส่วนประกอบทางเคมีในเนื้อเหล็กแต่ละประเภทก็มีผลในการรับแรงเช่นกัน เรียกว่า “ค่ากำลังรับแรงดึง” หรือ “ค่ากำลังรับแรงดึงที่จุดคราก” มีหน่วยเป็น “กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (กก./ ตร.ซม. หรือ ksc) ซึ่งในการที่จะสร้างบ้านควรเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสม และควรเลือกซื้อให้ถูกต้องเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านและอาคารที่เราอยู่อาศัยเพื่อสิ่งที่เราปลูกสร้างจะได้อยู่กับเราไปนานๆ เหล็กเส้นมี 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทของเหล็กเส้น 1. เหล็กเส้นกลม (Round Bar หรือ RB) ลักษณะของเหล็กเส้นกลมภายนอกจะมีผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ซึ่งที่มีขายกันอยู่ทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 9 มม. หรือที่ช่างมักเรียกว่า เหล็ก 3 หุน และ เหล็ก 4 หุน […]