Tag Archives: เหล็กเส้นกลม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
รู้จัก ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

สำหรับผู้รับเหมาและพี่ๆ ฝ่ายจัดซื้อคงจะรู้จักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมแรงอีกรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักด้วยการใช้เหล็กเข้ามาช่วย โดยเหล็กที่นิยมใช้จะเป็นเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-25 มิลลิเมตร หรือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร ซึ่งขนาดและวิธีการผูกเหล็กก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานว่าต้องการใช้ เมื่อเหล็กและคอนกรีตถูกมาใช้งานร่วมกันจะเกิดการถ่ายเทภายในระหว่างคอนกรีตและเหล็ก ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงของวัสดุโดยรวมให้มากขึ้น โดยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้งานได้ทุกส่วนตั้งแต่โครงสร้าง [อ่านต่อ]