สินค้า : กลุ่มเหล็ก

สินค้ายอดนิยม

สินค้ากลุ่มเหล็กทั้งหมด

เหล็ก…คืออะไร

เหล็กมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์คือ fe  มีลักษณะเป็นสีแดงอมน้ำตาล พบได้มากในธรรมชาติ โดยพื้นที่ที่ค้นพบเหล็กได้มากที่สุด ก็คือ ตามชั้นหินใต้ดินที่อยู่บริเวณที่ราบสูงและภูเขา ซึ่งจะอยู่ในรูปของสินแร่เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องใช้วิธีการถลุงออกมา เพื่อให้ได้เป็นแร่เหล็กบริสุทธิ์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ในปัจจุบันเหล็กเป็นธาตุที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน อาคาร เช่นเหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังใช้ในการทำวัสดุต่างๆ ทำเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักร และอื่นๆอีกมากมาย      

สำหรับประเภทของเหล็กนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

เหล็กหล่อ

เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อขึ้นมา ซึ่งมีปริมาณของธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7 หรือ 2% และเนื่องจากปริมาณคาร์บอนที่สูง จึงทำให้เหล็กมีโครงสร้างที่แข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปราะ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เหล็กหล่อ สามารถขึ้นรูปได้แค่วิธีการหล่อวิธีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการรีดหรือวิธีการอื่นๆ ได้

เหล็กกล้า

เหล็กกล้า เป็นเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7 หรือ 2% มีความเหนียวแน่นมากกว่าเหล็กหล่อ จึงสามารถขึ้นรูปด้วยวิธีทางกลได้ ทำให้เหล็กชนิดนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้าที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน คือ เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์หรือเหล็กเส้น เป็นต้น