ติดต่อเรา

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

แผนที่เดินทาง

สั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง คิดถึง...