หิน และทรายก่อสร้าง

Showing all 10 results

หิน1 หิน2 หินคลุก หินคลุก ทรายถม ทรายหยาบ ทรายละเอียด หน้าดิน ต่าง ๆ

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 1 (ขนาด 3/4″) สำหรับ 10 ล้อ : 9 คิว

฿6,000.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 1 (ขนาด 3/4″) สำหรับ 6 ล้อใหญ่ : 4 คิว

฿3,000.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 1 (ขนาด 3/4″) สำหรับ 6 ล้อเล็ก : 3 คิว

฿2,400.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 2 (ขนาด 1″) สำหรับ 10 ล้อใหญ่ : 20 คิว

฿11,500.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 2 (ขนาด 1″) สำหรับ 10 ล้อใหญ่ : 9 คิว

฿6,000.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 2 (ขนาด 1″) สำหรับ 6 ล้อใหญ่ : 4 คิว

฿3,000.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 2 (ขนาด 1″) สำหรับ 6 ล้อเล็ก : 3 คิว

฿2,400.00
Sale!

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

หิน 1 (3/16-3/4 นิ้ว) QPAC 25 กิโลกรัม

฿34.50
Sale!

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ทรายละเอียด QPAC 25 กิโลกรัม

฿31.50
Sale!

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ทรายหยาบ QPAC 25 กิโลกรัม

฿31.50

หิน และทรายก่อสร้าง