Showing all 7 results

ราคาเหล็กวันนี้ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

จำหน่าย เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นกลม ราคาโครงการ

ราคาเหล็กต่อกิโลกรัม

24.80+

ราคาเหล็กวันนี้ ต่อเส้น

ประเภท ขนาด ความยาว (m) น้ำหนัก (kg.) ราคา/kg. ราคา/เส้น
เหล็กเส้นกลม SR24 RB6 10 2.22 26.60+ 59.052
RB9 10 4.99 25.60+ 127.744
เหล็กข้ออ้อย SD40 DB12 10 8.88 25.00+ 222.000
DB16 10 15.78 24.80+ 391.344
DB20 10 24.66 24.80+ 611.568
DB25 10 38.53 24.80+ 955.544

ราคาเหล็กวันนี้ เป็นราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาสามารถเปลี่ยงแปลงได้ตลอดตามราคาวัตถุดิบ ปริมาณการสั่งซื้อ และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฝ่ายจัดซื้อสามารถใช้ราคาที่แสดงเพื่อประมาณการณ์ราคาวัสดุก่อสร้าง และขอใบเสนอราคา เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้ที่ YELLO วัสดุก่อสร้าง สามารถขอราคาผ่านระบบออนไลน์ได้เลยที่

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กเส้นกลม มอก. กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล SR24 RB6 ยาว 10 เมตร

฿36.00

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กเส้นกลม มอก. กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล SR24 RB9 ยาว 10 เมตร

฿75.00

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย มอก. กรุงเทพฯ ปริมณฑล SD40 DB25 ยาว 10 เมตร

฿544.00

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย มอก. กรุงเทพฯ ปริมณฑล SD40 DB20 ยาว 10 เมตร

฿348.00

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย มอก. กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล SD40 DB12 ยาว 10 เมตร

฿127.00

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย มอก. กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล SD40 DB16 ยาว 10 เมตร

฿223.00