คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC (ซีแพค) โม่ใหญ่

฿1,960.00

  • ราคาสินค้ารวม vat พื้นที่นครหลวง (กทม.และปริมณฑล)
  • ราคาที่แสดงเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่งไม่เต็มเที่ยว
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า