คานทับหลัง Q-CON LINTEL

ตัวอย่าง ขนาดคานทับหลัง Q-CON LINTEL

  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x120x7.5 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x120x20 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x150x10 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x150x20 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x180x7.5 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x180x10 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x180x20 ซม.
  • คานทับหลัง Q-CON ขนาด 20x180x10 ซม.