ปูนซีเมนต์ขาว เสือ ซีเมนต์ขาว

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
 ปูนซีเมนต์ขาว มีลักษณะ เนื้อเหนียวลื่น มีกำลังการยึดเกาะสูง ระยะเวลาแห้งตัวเหมาะสม มีการยืดหดตัวน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาหลุดล่อน
แตกร้าวในภายหลัง เหมาะสำหรับงานปู ยาแนววัสดุปูพื้น-ผนัง และการฉาบบางผิวคอนกรีต ซ่อมแซมผนัง เสา คาน ฝ้า ท้องพื้นบันไดและแผ่นคอนกรีต รวมถึงตกแต่งพื้นและผนัง สร้างสรรค์ความประณีตสวยงามอย่างรวดเร็วและประหยัด และให้สีสันที่ตรงตามต้องการ เมื่อผสมกับสีฝุ่น