ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอ (ปูนแดง ประเภท 1)

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 200 ถุง ราคา 120.50 บาท/ถุง
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 320 ถุง ราคา 115.50 บาท/ถุง
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ส่งฟรี กทม.และปริมณฑล
————————————————–
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 200 ถุง ราคา 122.50 บาท/ถุง
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 320 ถุง ราคา 117.50 บาท/ถุง
ส่งฟรี สมุทรปราการ
————————————————–
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 200 ถุง ราคา 124.50 บาท/ถุง
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) จำนวน 320 ถุง ราคา 119.50 บาท/ถุง
ส่งฟรี นครปฐม
————————————————–
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า