ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ (TPI M900)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง ปั้นลวดลาย ฯลฯ สามารถผสมน้ำ
แล้วใช้งานได้เลย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน