ผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป PANEL กรุงเทพมหานคร

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิด HIGH PRESSURE LAMINATE(P-HPL 10/13) ความหนา 10 และ 13 มม.
แกนกลางประกอบด้วยฟิโนลิคเรซิน ผลิตด้วยกระบวนการ High Pressure
ที่ความร้อน 200 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถกันน้ำได้ 100 %