สายไฟ IEC 53 บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิบคลอไรด์
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 11 เล่ม 5-2553 / TIS.11 PART 5-2553)