สายไฟ VCT-G บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์
– มีสายดิน
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(มอก. 11 เล่ม 101-2553 / TIS.11 PART 101-2553)