เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก ทุกขนาด ราคาโครงการ

฿136.00

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

  • ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ราคารวมส่งมอบหน้าโรงงาน
  • ราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาวัตถุดิบ และปริมาณการสั่งซื้อ

เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก ทุดขนาด ราคาโครงการ

เหล็กฉากหรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน มีทั้งแบบเหล็กฉากเจาะรู
และเหล็กฉากไม่เจาะรู ผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995