เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก ทุกขนาด ราคาโครงการ

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก ทุดขนาด ราคาโครงการ

เหล็กฉากหรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน มีทั้งแบบเหล็กฉากเจาะรู
และเหล็กฉากไม่เจาะรู ผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995