เหล็กรูปพรรณ เหล็กรางน้ำ ทุกขนาด ราคาโครงการ

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

  • ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน และ พื้นที่จัดส่ง

คลังข้อมูลเรื่องเหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณ เหล็กรางน้ำ ทุดขนาด ราคาโครงการ

เหล็กรางน้ำ หรือที่เรียกว่า Steel Channel เหล็กรางน้ำเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง เป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน
ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ
เสาไฟฟ้าแรงสูงและงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไป