เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 ราคาพิเศษ : DB12 DB16 DB20 DB25 (เหล็กเต็ม โรงใหญ่ ได้ มอก.)

เช็คราคาเหล็กออนไลน์ย้อนหลังได้เลยที่ > เช็คราคาเหล็กออนไลน์

เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย SD40 ราคาพิเศษจากโรงงาน
เหล็ก DB12 DB16 DB20 DB25 เหล็กเต็ม โรงใหญ่ ได้มาตรฐาน มอก. สำหรับงานโครงสร้าง จัดส่งทั่วประเทศ โดย Yello วัสดุก่อสร้างออนไลน์ by BUILK
เหล็กข้ออ้อย SD40 DB12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม. เหล็กข้ออ้อย SD40 DB16 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนัก 1.580 กก./ม.
เหล็กข้ออ้อย SD40 DB20 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หนัก 2.470 กก./ม. เหล็กข้ออ้อย SD40 DB25 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.