เหล็กไวร์เมช ตะแกรงหเหล็กไวร์เมช 9mm @20 ขนาด 50×2 เมตร